Węzeł Albright (Albright knot) - łączenie dwóch różnych linek