Węzeł Grinner ( Grinner Knot) - węzeł łączacy linkę z kretlikiem lub haczykiem