Węzeł Trilene (Triline knot) - najlepszy z najlepszych węzeł wędkarski